دکتر مریم لطفی زاد

دکتر مریم لطفی زاد

تجریش / خیابان شریعتی / نرسیده به پل رومی / جنب پمپ بنزین اسدی / برج نگین الهیه/ طبقه چهارم / واحد 402

سوال:خانم دکتر من گفتم نامزدم دو انگشت کرد تو مقعدم بعد دستمال کشیدم یه لکه خون دیدم شما گفتین برای اطمینان پرده بکارت معاینه شم خانم دکتر مگه میشه از مقعد پرده بکارت پاره شود؟
موضوع:ازدواج و مسائل زناشویی
پاسخ:بله عزيزم می شود.
تاریخ سوال:1398-06-02 20:18:00